Zoeken

  • Nederlands
  • Engels

Irrigatie

Een belangrijke onderdeel van de Greenface-systemen is de vegetatie. Het in topconditie houden van de planten is een eerste vereiste voor het succes van onze systemen. Daarom besteden wij op deze pagina speciale aandacht aan een andere belangrijke onderdeel van onze systemen, de irrigatie. 

Voor de bevloeiing van de planten bij grotere projecten maken we veelal gebruik van een gesloten en gemonitored systeem. Een gesloten systeem houdt in dat we een regenwaterbuffer realiseren die in verhouding staat tot de vochtbehoefte van de beplanting. Zo zijn we niet afhankelijk van het waterleidingnet wat het milieu ten goede komt. Ook zijn we zo in staat een piekbelasting op te vangen en op die manier het riool te ontlasten. Dit is vooral in grote steden zeer welkom. Bijvoorbeeld voor het project GreenPark hebben we een permanente buffer van 75m3 om die piekbelasting op te vangen en is er een capaciteit van 400m3 om de planten van water te voorzien. Zover wat de collectie bevat.

Voor de distributie van water èn voeding maken we gebruik van een monitoringsysteem. Dit betekent dat de planten 24 uur per dag via sensoren webbased in de gaten gehouden worden. Wanneer er sprake is van een vocht of voedingbehoefte wordt automatisch een signaal afgegeven aan de pompinstallatie die het benodigde op de juiste plek brengt. Dit monitoringssysteem wordt daarnaast ook gebruikt om te waarschuwen wanneer er een storing optreed zodat hier onmiddelijk op ingegrepen kan worden. Bij vorst worden de leidingen automatisch leeggeblazen, zodat er geen schade aan het systeem optreedt.

Tenslotte wordt 4x per jaar een monster genomen van water en bodem om zo de juiste voedingstrategie te kunnen bepalen. Dit alles tezamen maakt het mogelijk dat verticaal groen kan floreren. Ook hier geldt weer dat er projectafhankelijk gekeken zal worden welke mate van technische ondersteuning nodig zal zijn.