Search the site

  • Nederlands
  • Engels

GS GreenPark, Rotterdam

gegevens : opgeleverd september 2010
object : Parkeergarage
adres : Hartmanstraat 35
opdrachtgever : West-Star Management B.V.

Transformatievoorstel bestaande parkeergarage,
project GreenPark

Dit transformatievoorstel bestaat eruit een bestaande parkeergarage in het stadscentrum van Rotterdam [bekend als parkeergarage Westblaakgebouw] te omhullen met een ‘groene filter’. Hierdoor wordt een vervuilende garage middenin de stad integraal getransformeerd tot een zelfreinigende machine. De groene filter is gerealiseerd met klimplanten die gevoed worden met het regenwater dat op het dak van de parkeergarage valt.